Artykuł

Nabór uczestników do Programu „Opieka wytchnieniowa" – edycja 2024

Gmina Pawłowice ogłasza nabór uczestników do Programu „Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Osoby zainteresowane udziałem w Programie proszone są o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pawłowicach; ul. Górnicza 26 osobiście lub telefonicznie (32) 472 17 41 w terminie do dnia 15 listopada 2023r.

 


 

 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków na środki finansowe w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego– edycja 2024.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub

2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

–  poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie. Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Program jest realizowany w dwóch formach:

1. Świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego:

a) za uprzednią zgodą gminy/powiatu w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością,

b) w ośrodku wsparcia,

c) w domu pomocy społecznej świadczącym usługi wsparcia krótkoterminowego w formie dziennej,

d) w domu pomocy społecznej prowadzonym przez podmioty niepubliczne, o których mowa w  art. 57 ust 1 pkt 2-4 ustawy o pomocy społecznej tj. Kościół Katolicki, inne kościoły, związki wyznaniowe oraz organizacje społeczne, fundacje i stowarzyszenia, inne osoby prawne lub osoby fizyczne,

e) w przypadku braku możliwości realizacji opieki wytchnieniowej w miejscach, o których mowa w punktach 2-4, istnieje możliwość zrealizowania opieki wytchnieniowej w centrum opiekuńczo-mieszkalnym (COM), w przypadku posiadania wolnych miejsc,

f) za uprzednią zgodą gminy/powiatu innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub realizatora Programu, spełniającym kryteria dostępności, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

2. Świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego:

a) za uprzednią zgodą gminy/powiatu w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością,

b) w mieszkaniu treningowym lub wspomaganym ( z wyłączeniem dzieci do ukończenia 16 roku życia posiadających orzeczenie o niepełnosprawności),

c) ośrodku wsparcia,

d) w rodzinnym domu pomocy,

e) w domu pomocy społecznej świadczącym usługi wsparcia krótkoterminowego w formie pobytu całodobowego,

f) w domu pomocy społecznej prowadzonym przez podmioty niepubliczne, o których mowa
w 57 ust 1 pkt 2-4 ustawy o pomocy społecznej tj. Kościół Katolicki, inne kościoły, związki wyznaniowe oraz organizacje społeczne, fundacje i stowarzyszenia, inne osoby prawne lub osoby fizyczne,

g) w placówce zapewniającej całodobową opiekę, o której mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

h) w przypadku braku możliwości realizacji opieki wytchnieniowej w miejscach, o których mowa
w punktach 2-7, istnieje możliwość zrealizowania opieki wytchnieniowej w centrum opiekuńczo-mieszkalnym (COM), w przypadku posiadania wolnych miejsc,

i) za uprzednią zgodą gminy/powiatu innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub realizatora Programu, spełniającym kryteria dostępności, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za usługę opieki wytchnieniowej.  Kwalifikacja do Programu odbywa się na podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

W ramach Programu gmina/powiat może otrzymać wsparcie finansowe w wysokości do 100 % kosztów realizacji usługi opieki wytchnieniowej.

 

Osoby zainteresowane udziałem w Programie proszone są o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pawłowicach; ul. Górnicza 26 osobiście lub telefonicznie (32) 472 17 41 w terminie do dnia 15 listopada 2023r.

 

Szczegółowe informacje o Programie dostępne są na stronie Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych www.niepelnosprawni.gov.pl 

Data ostatniej aktualizacji: 10.11.2023
Autor: OPS Pawłowice
Zaktualizował: Barbara Zamęcka
Przewiń stronę do góry

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje