Dodatek energetyczny

Dodatek energetyczny

Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej.

     Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej - to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133), która jest stroną obowiązującej umowy kompleksowej lub obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Kryteria uprawniające do otrzymania dodatku energetycznego:

  • przyznanie prawa do dodatku mieszkaniowego,
  • posiadanie obowiązującej umowy kompleksowej lub obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej
  • zamieszkiwanie w miejscu dostarczania energii elektrycznej

Wysokość dodatku energetycznego

     Wysokość dodatku energetycznego ogłaszana jest przez Ministra Klimatu i Środowiska, w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku na kolejne 12 miesięcy. Wysokość świadczenia uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym.

      Od 1 maja 2021 r. do 30 kwietnia 2022 r. kwota dodatku energetycznego wynosi:

  • 12,09 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną,
  • 16,79 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób,
  • 20,15 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

 

Zryczałtowany dodatek energetyczny wypłaca się  w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym zryczałtowany dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.

Zryczałtowany dodatek energetyczny może być wypłacony:

  1. na rachunek bankowy wnioskodawcy
  2. na rachunek bankowy przedsiębiorcy energetycznego, z którym wnioskodawca zawarł umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej

Wymagane dokumenty

  • wniosek

Niezbędne dokumenty, które należy dołączyć do wniosku:

  • kopia  obowiązującej umowy kompleksowej (umowa na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) lub obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej (umowa na sprzedaż energii elektrycznej);.

 

Miejsce złożenia dokumentów

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowicach, ul. Górnicza 26

 

Opłaty

Decyzja w sprawie zryczałtowanego dodatku energetycznego nie podlega opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zryczałtowanego dodatku energetycznego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do zryczałtowanego dodatku energetycznego służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku – Białej, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

 Termin składania dokumentów:

 

Dokumenty można składać:

 poniedziałek od 7:30 do 15:30

 wtorek: od 7:30 do 17:00

 środa: od 7:30 do 15:30

 czwartek: od 7:30 do 15:30

 piątek: od 7:30 do 14:00

Data ostatniej aktualizacji: 04.05.2021
Autor: OPS
Zaktualizował: Barbara Zamęcka
Przewiń stronę do góry

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje