GAZ Refundacja_VAT

REFUNDACJA PODATKU VAT ZA DOSTARCZONE PALIWA GAZOWE W 2023r. i w 2024r.

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców Gminy w temacie warunków refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 i 2024 roku informujemy, że odbiorcy w gospodarstwach domowych, którzy wykorzystują jako główne źródło ogrzewania urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi, mogą ubiegać się o refundację podatku VAT opłaconego od zużytego paliwa gazowego.

Odbiorcy w gospodarstwach domowych, którzy wykorzystują jako główne źródło ogrzewania urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi, mogą ubiegać się o refundację podatku VAT opłaconego od zużytego paliwa gazowego.

Refundacja podatku VAT obowiązuje za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., oraz za okres od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r. Można się o nią ubiegać po otrzymaniu i opłaceniu faktury za paliwo gazowe.

Refundacja podatku VAT przysługuje rodzinie, która spełnia następujące przesłanki:

1) wykorzystuje jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi (tj. kocioł gazowy, bojler gazowy, podgrzewacz gazowy przepływowy, kominek gazowy) wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia wejścia w życie ustawy, tj. do 21.12.2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków oraz

2) spełnienia kryterium dochodowego wynoszące:

  • 2100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
  • 1500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.
Dochód weryfikowany jest jednorazowo przy złożeniu pierwszego wniosku. Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych za:
  • 2021 r. – dotyczy wniosków złożonych w okresie od 01.01.2023 r. do 31.07.2023 r.,
  • 2022 r. – dotyczy wniosków złożonych w okresie od 01.08.2023 r. do 29.02.2024 r.,

zgodnie z art. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r. i 2024 r. można złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pawłowicach ul. Górnicza 26, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej nie później niż do dnia 30 września 2024 r., lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

W przypadku złożenia wniosku  za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego. Do wniosku o refundację podatku VAT należy załączyć:

  • fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez  przedsiębiorstwo energetyczne,
  • dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.
Przyznanie refundacji podatku VAT nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu świadczenia jest przekazywana na adres e-mail wskazany we wniosku. Ulotka dotycząca refundacji podatku VAT wraz ze wzorem wniosku i instrukcją wypełnienia znajduje się w załączeniu. Telefon kontaktowy w sprawie: 32 472 17 41.

 

Data ostatniej aktualizacji: 20.02.2024
Autor: OPS Pawłowice
Przewiń stronę do góry

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje