Akty prawne

Akty prawne

  • Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych(tekst jednolity Dz. U. 2024 poz.323 ze zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. 2023 r. poz. 1340)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny  i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U. 2023 poz. 1481)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14.09.2010r. w sprawie form opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia pozostającego pod ta opieką(Dz. U. 2021r. poz. 199)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego(tekst jednolity Dz. U. 2024. poz. 572)
  • Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie wysokości dochodu za rok 2022 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (M.P. 2023 poz.775)
Data ostatniej aktualizacji: 05.07.2024
Autor: OPS
Zaktualizował: Barbara Zamęcka
Przewiń stronę do góry

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje