Przemoc domowa

GDZIE SZUKAĆ POMOCY ?

 "Twój parasol" aplikacja mobilna (do pobrania) dzięki której osoby narażone na sytuacje związane z przemocą domową mogą m.in.
- uzyskać wsparcie i niezbędne informacje,
- uzyskać dostęp do bazy organizacji oferujących wsparcie osobom dotkniętym przemocą domową,
- przesyłać informacje o zdarzeniach przemocowych do ewentualnego wykorzystania przez służby,
- przesyłać informacje na wcześniej skonfigurowany adres email,
- skorzystać z możliwości szybkiego wybrania telefonu alarmowego.

 

Gdzie znaleźć pomoc w trudnych sytuacjach życiowych. Informator dla mieszkańców powiatu pszczyńskiego.

 

Jeśli doświadczasz przemocy lub jesteś świadkiem przemocy domowej  zgłoś się do:

1. ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO Pawłowice, ul. Górnicza 26,  numer telefonu 739 001 606
 

2. OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ Pawłowice, ul. Górnicza 26 godziny pracy od poniedziałku do czwartku w godz. od 7:30 do 15:30, wtorek od godz. 7:30 do godz. 17:00,  piątek w godz. od 7:30 do 14:00 -  osobiście lub dzwoniąc pod numer:  32/ 47 21 741 wew. 139,   739 001 606 
  

3. KOMISARIATU POLICJI Pawłowice, ul. K. Miarki 1,  numer telefonu: 47 855 25 10

Dzielnicowi:
sierż. szt.
Wojciech Mroczko
zach. część sołectwa Pawłowice, zach. część osiedla mieszkaniowego w Pawłowicach 727032482
mł. asp.
Remigiusz Berkowski
wsch. część sołectwa Pawłowice, wsch. część osiedla mieszkaniowego w Pawłowicach 727032483
st. posterunkowy
Jacek Banot
sołectwa: Pniówek, Warszowice, Krzyżowice, ul. Krucza od nr 10 w Pawłowicach 727032484
mł. asp.
Mirosław Rostalski
sołectwa: Golasowice, Jarząbkowice, Pielgrzymowice,
Studzionka
727032485

4. GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  dyżury członków GKRPA w każdy poniedziałek w godzinach od 16.00 do 17.00 w Urzędzie Gminy Pawłowice, ul. Zjednoczenia 60 sala Nr 0.1.  


5. PRACOWNIKA OCHRONY ZDROWIA LUB OŚWIATY 
Telefony alarmowe:
112  OGÓLNY NUMER ALARMOWY
999 POGOTOWIE RATUNKOWE
998 STRAŻ POŻARNA
997 POLICJA
986 STRAŻ MIEJSKA

 

  OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY DOMOWEJ

"NIEBIESKA LINIA"
 

BEZPŁATNA INFOLINIA 801 120 002
 

O przemocy domowej
Przemoc domowa to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw członkowi rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody. Przemoc to proces, który nie pojawia się znienacka, jest cykliczny, ma tendencję do powtarzania się, eskaluje, nie zatrzymana przybiera na sile, toczy się w wymiarze dominacja - uległość, nie jest zjawiskiem niezależnym od udziału człowieka, przejawia się w różnych formach.

 

PUNKT KONSULTACYJNY DLA OSÓB WSPÓŁUZALEŻNIONYCH

adres: 43-251 Pawłowice ul. Wojska Polskiego 11 (Osiedlowy Dom Kultury , pokój 202. I piętro)

Czynny w każdy pierwszy czwartek miesiąca w godz. od 17.30-18.30)

 

Harmonogram działalności punktu w 2024r.

Data

Godziny pracy

6 czerwca


 

17.30-18.30

 

4 lipca

1 sierpnia

5 września

3 października

7 listopada

5 grudnia

Jeśli picie alkoholu jest problemem dla kogoś z twoich bliskich, podejrzewasz uzależnienie u bliskiej Ci osoby, jesteś dorosłym dzieckiem alkoholika, potrzebujesz porady w trudnej sytuacji życiowej udzielamy porad i konsultacji
w zakresie szeroko rozumianej problematyki uzależnień. Zapraszamy osoby współuzależnione (małżonkowie/partnerzy osób uzależnionych), członków rodzin.

Zapewniamy pomoc w zakresie poradnictwa poprzez: anonimowe i nieodpłatne spotkania o charakterze konsultacyjnym i motywacyjnym dla osób zgłaszającymi się
z własnej inicjatywy.

Zadania Punktu Konsultacyjnego to:

 • Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki
  i rozwiązywania problemów uzależnień.

 • Motywowanie osób współuzależnionych do ewentualnego podjęcia psychoterapii
  w zakładach lecznictwa odwykowego.

 • Gromadzenie aktualnych informacji o miejscach pomocy oraz kompetencjach służb i instytucji z terenu gminy, zajmujących się systemową pomocą dla rodziny

 • Współdziałanie z innymi podmiotami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów uzależnień.

W razie ewentualnych pytań dotyczących funkcjonowania Punktu Konsultacyjnego można dzwonić pod numer telefonu: 32/4756 347 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.

 

 

 

PRZEMOC DOMOWA CHARAKTERYZUJE SIĘ TYM, ŻE:

 1. Jest intencjonalna - przemoc jest zamierzonym działaniem człowieka
  i ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie ofiary.
 2. Siły są nierównomierne -  w relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą. Ofiara jest słabsza a sprawca silniejszy.
 3. Narusza prawa i dobra osobiste -  sprawca wykorzystuje przewagę siły narusza podstawowe prawa ofiary (np. prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacunku itd.).
 4. Powoduje cierpienie i ból -  sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody. Doświadczanie bólu i cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony.

 

RODZAJE PRZEMOCY:

 1. Fizyczna - naruszanie nietykalności fizycznej.
 2. Psychiczna - naruszenie godności osobistej.
 3. Seksualna - naruszenie intymności.
 4. Ekonomiczna - naruszenie własności. 
 5. Zaniedbanie - naruszenie obowiązku do opieki ze strony osób bliskich.

Przemoc fizyczna działania bezpośrednie, które wyrządzają ból i cierpienie fizyczne ( m.in. bicie, uderzenie pięścią, znęcanie się, szarpanie za włosy, gryzienie, wykręcanie rąk, głodzenie, zamykanie, popychanie, odpychanie, obezwładnianie, przytrzymywanie, policzkowanie, szczypanie, drapanie, kopanie, duszenie, okaleczenie, przypalanie papierosem, wyrywanie paznokci, parzenie, rzucanie przedmiotami, torturowanie, napaść, uwięzienie, użycie broni, nieudzielanie koniecznej pomocy );

Przemoc psychiczna – sprawowanie przez sprawcę kontroli nad ofiarą np. przymus, stosowanie gróźb ( straszenie zabójstwem, użyciem przemocy, zabraniem dzieci, itp.), zawstydzanie, poniżanie, upokarzanie, stała krytyka, ograniczanie lub uniemożliwianie kontaktów z innymi osobami, zabranianie korzystania z telefonu, samochodu, narzucanie własnych poglądów, zakaz opuszczania domu, wymuszanie i domaganie się posłuszeństwa, szantażowanie, zastraszanie, emocjonalne wykorzystywanie, wyzywanie, obwinianie, wmawianie choroby psychicznej, izolowanie, manipulowaniem poczuciem winy, karanie przez odmowę uczuć, odmawianie współżycia seksualnego, wyśmiewanie, zawstydzanie, kontrolowanie, miłość warunkowa, brak zainteresowania, brak szacunku, oskarżanie o wywołanie przemocy, zaprzeczenie przemocy, porywanie dzieci, wykorzystywanie pozycji mężczyzny, ograniczanie snu i pożywienia, degradacja werbalna, podsłuchiwanie rozmów telefonicznych, niszczeniu przedmiotów cennych dla ofiary;

Przemoc seksualna– działająca w obszarze zachowań seksualnych, naruszająca intymność pożycia (sadystyczne formy współżycia seksualnego, wymuszanie pożycia seksualnego, aktywności seksualnej, wymuszanie nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi, krytyka zachowań seksualnych, zmuszanie do oglądania filmów lub gazet pornograficznych, straszenie gwałtem, gwałt, straszenie karami fizycznymi i psychicznymi w razie odmowy współżycia, filmowanie podczas działań seksualnych, rozbieranie z zastosowaniem przemocy fizycznej;

Przemoc ekonomiczna– dotyczy warunków materialnych, opiera się na utrzymywaniu ofiary w całkowitej zależności finansowej, nie zaspokajanie materialnych potrzeb rodziny, odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy zawodowej, zmuszanie do pracy bez wynagrodzenia;

Zaniedbanie - naruszenie obowiązku do opieki ze strony osób bliskich oznacza pozbawianie jedzenia, ubrania, schronienia, nie dawanie środków na utrzymanie, brak pomocy w chorobie, nie udzielenie pomocy, uniemożliwianie dostępu do miejsc zaspokojenia podstawowych potrzeb: mieszkania, kuchni, łazienki, łóżka, itp.;

 

CYKLE PRZEMOCY

Faza narastającego napięcia

Sprawca - jest stale irytowany, każdy drobiazg go złości, zaczyna awantury, prowokuje kłótnie, nadużywa alkoholu, narkotyków, staje się niebezpieczny, przerażający, sprawia wrażenie, że coraz mniej panuje nad swoim "ja";

Ofiara - uspokaja go, spełnia jego zachcianki, przeprasza, uleganiu, nadskakuje mu lub unika go, chce poprawić mu humor, uczynić go szczęśliwym, powstrzymać przed wyrządzeniem jej krzywdy, narasta w niej napięcie i lęk, co objawia się w dolegliwościach fizycznych - bóle głowy, żołądka, brak energii do życia, pobudliwość nerwowa, niespokojność.

Faza gwałtownej przemocy

Sprawca - wyładowuje się, wpada w szał, eksploduje pod wpływem jakiegoś drobiazgu, stosuje różnego rodzaju przemoc;

Ofiara - czuje się bezradna, w żaden sposób nie może już uspokoić sprawcy, jest w totalnym szoku, nie może uwierzyć, że to naprawdę się stało, odczuwa wstyd, przerażenie, jest oszołomiona, staje się apatyczna, traci ochotę do życia, odczuwa złość i bezradność.

Faza miodowego miesiąca

Sprawca - wie że posunął się za daleko, zaczyna przepraszać, staje się inną osobą, szczerze żałuje, okazuje skruchę, obiecuje, że już się to nigdy nie powtórzy, płacze, wzbudza litość, tłumaczy się dlaczego to zrobił, przekonuje ofiarę, że to był jednorazowy incydent, okazuje ciepło, miłość, staje się podobny do tego, jaki był na początku znajomości, przynosi prezenty, rozmawia z ofiarą, dba o nią, obiecuje że się będzie leczył;

Ofiara - zaczyna wierzyć że partner się zmienił, że przemoc to jednorazowy incydent, że się nie powtórzy, czuje się kochana, myśli, że jest dla niego ważna, znowu go kocha, spełniają się jej marzenia o cudownej miłości, odczuwa bliskość i zespolenie z partnerem, życie we dwoje znów wydaje jej się piękne i pełne nadziei.

Faza narastającego napięcia, faza gwałtownej przemocy, faza miodowego miesiąca, itd. 

Cykl się powtarza. Przemoc w następnym cyklu staje się gwałtowniejsza, narasta, powtarza się dopóki nie będzie interwencji z zewnątrz.
Ofiara pomimo powtarzającego się cyklu przemocy pozostaje w związku. 

 

 PRZEMOC WOBEC DZIECKA

Wszelkiego rodzaju uszczerbek na zdrowiu fizycznym bądź psychicznym dziecka przed ukończeniem osiemnastego roku życia, jakiego doznało w sposób nieprzypadkowy od osoby lub instytucji, będący skutkiem działania fizycznego, seksualnego lub emocjonalnego, czy też zaniedbania, a który zagraża jego normalnemu rozwojowi fizycznemu lub psychicznemu nazywamy przemocą wobec dziecka.

Formy przemocy wobec dziecka: zaniedbanie, przemoc fizyczna, psychiczna, wykorzystanie seksualne, dziecko świadkiem przemocy w domu, nadopiekuńczość. Przejawiają się one w takich samych zachowaniach jak przemoc wobec dorosłych członków rodziny.

Konsekwencje i objawy zaniedbania: zahamowany rozwój intelektualny, emocjonalny, fizyczny, brak ekspresji emocjonalnej, represyjność, bierność, apatia, lękliwość, choroba sieroca, podatność na choroby.

Konsekwencje i objawy przemocy fizycznej: brak reakcji na ból, oczekiwanie kary, obniżenie wrażliwości na cierpienie innych, agresywność, brutalność, obrażenia fizyczne, niechęć do rozebrana się, nadpobudliwość, wycofanie się w świat marzeń.

Konsekwencje i objawy przemocy psychicznej: zaburzenia mowy, snu, moczenie się nocne, depresja, brak pewności siebie, częste kłamstwa.

 

DZIECKO ŚWIADKIEM PRZEMOCY W DOMU

Dzieci widzą przemoc ojca wobec matki, słyszą jej płacz, jęki, krzyki, wyzwiska, awantury. Dostrzegają skutki tej przemocy: mieszkanie zdemolowane, ślady krwi, urazy, siniaki u matki, potargane ubrania, policjantów w domu. Czują atmosferę napięcia, same doświadczają tego napięcia. Czują lęk i obawy matki przed jej oprawcą.

Bycie świadkiem przemocy jest silnym urazem, nigdy nie pozostaje bez śladów w psychice. Objawia się nasilonymi zaburzeniami emocjonalnymi: częsta złość, dużo lęku smutku, niska samoocena.

Zaburzenia powstają także w pozostałych sferach:

w zachowaniu - wycofanie lub agresja, nadpobudliwość, wagarowanie, okrutne traktowanie zwierząt;

w funkcjach społecznych - niezdolność do empatii, niewielkie umiejętności społeczne, poczucie odrzucenia przez rówieśników;

w funkcjach poznawczych - złe oceny w szkole, opóźniony rozwój mowy, nieprawidłowy rozwój intelektualny), w zdrowiu fizycznym (zaburzenia łaknienia, jedzenia, snu, choroby psychosomatyczne, nocne moczenia, opóźniony rozwój fizyczny i motoryczny.

Poważne problemy u dzieci - świadków przemocy w domu - związane są z wchodzeniem w związki w życiu dorosłym. Zły obraz rodziny, miłości, bliskości powoduje, że same często tworzą związki patologiczne, stając się albo agresorem dla swego partnera, albo ofiarą.

W zależności od wieku i od płci dziecka pojawiają się różne reakcje na przemoc w domu: niemowlęta - reagują problemami zdrowotnymi, nadmiernym płaczem, złym snem;
przedszkolaki - mają duży poziom lęku, wszystkiego się boją, są rozdrażnione;
starsze dzieci - dziewczynki są wycofane, zalęknione, boją się mężczyzn, kurczowo trzymają się spódnicy matki i chłopcy są agresywni, zamknięci w sobie, mają napady złości.

Nikt w rodzinie nie zasługuje na przemoc. Przemoc upokarza, powoduje cierpienie, nieobliczalne szkody, rodzi nienawiść i pragnienie odwetu, tworzy błędne koło w stosunkach międzyludzkich i wcześniej czy później odbija się negatywnie. Dom rodzinny, który powinien chronić i zapewnić bezpieczeństwo swoim domownikom, w przypadku występowania przemocy, staje się miejscem cierpienia, poniżania, lęku i rozpaczy. Ofiary przemocy domowej potrzebują zwykle pomocy psychologicznej, prawnej, materialnej, socjalnej, medycznej.

Nie bądźmy obojętni wobec przejawów przemocy, nie bądźmy niemymi świadkami dramatu, który odbywa się u sąsiadów.

 

NIC NIE USPRAWIEDLIWIA PRZEMOCY

 

MITY I FAKTY DOTYCZĄCE PRZEMOCY:

 • mit: przemoc nas nie dotyczy;
 • fakt: przemoc istnieje wszędzie, niezależnie od rasy, wyznania, czy narodowości;
 •  mit: nie ujawnia się tajemnic rodzinnych;
 • fakt: przemoc nie skończy się sama. Pierwszym krokiem do jej przerwania jest przełamanie izolacji i milczenia;
 • mit: nikt nie powinien wtrącać się w prywatne sprawy rodziny;
 • fakt: przemoc w rodzinie jest przestępstwem. Każdy ma prawo zapobiec przestępstwu;
 • mit: przemoc jest wtedy gdy są widoczne ślady pobicia;
 • fakt: nie trzeba mieć siniaków i złamanych kości, aby być ofiarą przemocy domowej. Poniżanie obelgi bolą tak samo jak bicie;
 • mit: jeśli ktoś jest bity, to znaczy, że na to zasługuje;
 • fakt: nikt nie ma prawa bić i poniżać kogokolwiek bez względu na to co zrobił;
 • mit: popchnięcie, klaps, bicie pięścią nie jest niczym złym, nie jest przemocą, nie powoduje obrażeń, jest potrzebne w wychowaniu dzieci;
 • fakt: nawet najmniejsza forma aktywności ludzkiej zmierzająca do godzenie w czyjąś osobistą wolność jest aktem przemocy;
 • mit: bicie jest dowodem miłości, kobieta lubi jak jest bita, mężczyzna ma prawo bicia własnej żony;
 • fakt: pozostałości myślenia panującego w systemie patriarchalnym;
 • mit: przemoc zdarza się w sferze biedoty, przemoc w rodzinie to problem marginesu społecznego;
 • fakt: przemoc jest częstym zjawiskiem w rodzinach inteligenckich i zamożnych; Przemoc domowa zdarza się we wszystkich grupach społecznych niezależnie od poziomu wykształcenia i sytuacji ekonomicznej;
 • mit: maltretowanie to tylko chwilowa utrata panowania nad swoim zachowaniem;
 • fakt: maltretowanie to legalny związek polegający na kontroli i strachu;
 • mit: maltretowana kobieta lub dziecko mogą swobodnie opuścić swój dom;
 • fakt: powiadomienie o pobiciu i opuszczenie domu może skończyć się śmiercią;
 • mit: alkoholizm jest przyczyną przemocy;
 • fakt: uzależnienie od alkoholu nie zwalnia od odpowiedzialności za czyny. Należy karać sprawcę przemocy i leczyć jego chorobę.
 
 
 

Zespół Interdyscyplinarny

 

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy domowej,
w gminie Pawłowice

 

Zadaniem zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, w szczególności przez:

 

1) diagnozowanie problemu przemocy domowej;

2) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą domowej mających na   celu przeciwdziałanie temu zjawisku;

3) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą domową;

4) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;

5) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc domową.

Uchwała Nr LI/516/2023 Rady Gminy Pawłowice z dnia 24 października 2023r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnegow w Gminie Pawłowice.

 

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Pawłowice powołani zarządzeniem Wójta Gminy Pawłowice:
 • Halina Hanzlik-Grabiec – Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowicach,
 • Jolanta Lenda – Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowicach,
 • Kinga Szweda – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pawłowicach,
 • Paweł Mucha – Komisariat Policji w Pawłowicach,
 • Jan Figura – Gminny Zespół Oświaty w Pawłowicach,
 • Halina Pawełek – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdrowie” Sp. z o.o. w Pawłowicach,
 • Urszula Jeremias – Sąd Rejonowy w Jastrzębiu – Zdroju,
 • Anna Kubarska - Sąd Rejonowy w Jastrzębiu – Zdroju.

 

Obsługę organizacyjno-techniczną zespołu interdyscyplinarnego zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowicach.

                  OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PAWŁOWICACH
UL. GÓRNICZA 26
TEL. 32/47-21-741
e-mail: ops@pawlowice.pl

 

 

 
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 2021 - 2025 (pobierz)

 

 

Przewiń stronę do góry

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje